Anhui expressway Company Limited - Information Users - Roads Introduction

Welcome to Anhui expressway Company Limited!

 • Xuan Ning Expressway
  2017-11-27
  Xuan Xuan Ning Ning hang Expressway segment from the Xuancheng Shuangqiao east Xu Omura Xuancheng East hub interchange, East Xuanguang
  More+
 • Shanghai-Chongqing high-s
  2017-11-27
  The high-speed high-speed section of Hu-Yu Expressway (Gaojie Expressway) is one of the key national projects of the Ninth Five-Year Pl
  More+
 • G25 Changsheng Anhui sect
  2017-11-27
  Is an important part of the national key project from Tianjin to Shanwei Expressway. G25 Changsheng Anhui section of the total length o
  More+
 • Even Huo Expressway Anhui
  2017-11-27
  G30 Lianhuo Expressway Anhui section from the intersection of Jiangsu and Jiangsu Laoshankou, Jiangsu Province, Lianyungang to Xuzhou E
  More+
 • Shanghai-Chongqing high-s
  2017-11-27
  The total length of Xuan-Guang Expressway is about 90 km. It starts from Shuangqiao, Xuanzhou, Anhui Province and ends only in the vici
  More+